M
A
C
H
U
R
A
P
R
O
J
E
K
T

Rynek nieruchomości w Warszawie podlega nieustannym zmianom. Warto dowiedzieć się na ten temat nieco więcej, a także zapoznać się z prognozami na rok 2022. Nieruchomości w Warszawie Spadający popyt Nadchodzący rok 2022, zgodnie z przewidywaniami ekspertów, powinien przynieść dalsze hamowanie cen mieszkań i działek, które rosły od wielu miesięcy. Wzrost cen hamowany jest głównie spadającym popytem, co może mieć wiele bezpośrednich przyczyn. Wśród nich wyróżnia się przede wszystkim wzrosty stóp